การตัดสินใจเชิงนโยบายจะส่งผลกร...
ReadyPlanet.com


การตัดสินใจเชิงนโยบายจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


บาคาร่า สมัครบาคาร่า ชุมชนชายฝั่งเผชิญกับอันตรายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำและพายุที่เพิ่มขึ้น แต่ระดับความเสี่ยงจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนามากกว่าสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยใหม่โดย Oregon State University กล่าว

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารWaterเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นและระบบธรรมชาติในเมืองและเมืองต่างๆ ตามแนวชายฝั่งในขณะที่โลกยังคงอุ่นขึ้น

ศาสตราจารย์ Peter Ruggiero จากวิทยาลัย Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences แห่ง OSU และ John Bolte ประธานโครงการ Biological and Ecological Engineering ของ OSU เป็นผู้นำการศึกษานี้ ซึ่งใช้แพลตฟอร์มแบบจำลองที่เรียกว่า Envision เพื่อหาปริมาณผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากน้ำท่วมและการกัดเซาะของอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการเข้าถึงชายหาดตลอดช่วงที่เหลือของศตวรรษที่ 21

นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากเทศมณฑลทิลลามุกตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐโอเรกอน นักวิจัยได้ใส่ข้อมูล Envision เกี่ยวกับลักษณะภูมิทัศน์ การเติบโตของประชากร การพัฒนา ระดับน้ำ แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การบรรยายนโยบาย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในชุดของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายๆ ตัวแปร สิ่งสำคัญที่สุดคือพลังของมาตรการนโยบายที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อระดับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศของชุมชนชายฝั่งทะเล Ruggiero กล่าว

มาตรการดังกล่าวรวมถึงการสร้างโครงสร้างป้องกันระหว่างชายหาดกับแนวชายฝั่ง การเพิ่มตะกอนให้กับชายหาดที่เข้าถึงด้านหน้าของโครงสร้างเหล่านั้นได้หายไป การรื้อถอนหรือย้ายอาคารที่ได้รับผลกระทบจากอันตรายชายฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเปลี่ยนเขตอันตรายให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ การสร้างอาคารใหม่เหนือระดับน้ำท่วมฐานที่กำหนดโดยสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลาง และป้องกันการพัฒนาใหม่ในเขตอันตรายแม้ว่าพื้นที่เหล่านั้นจะอยู่ภายในขอบเขตการเติบโตของเมือง/ชุมชน

แบบจำลองได้พิจารณาผลกระทบของนโยบายการพัฒนาในปัจจุบันที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เฉพาะนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น และผ่อนคลายนโยบายปัจจุบันเพื่อให้การพัฒนามีความสำคัญเหนือการปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง การเข้าถึงชายหาด และอื่นๆ .

"การรวมกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความกดดันในการพัฒนามีศักยภาพที่จะเพิ่มผลกระทบจากน้ำท่วมและการกัดเซาะต่อประชากรชายฝั่ง" Ruggiero กล่าว "กลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับให้เข้ากับผลกระทบเหล่านี้มีศักยภาพในการปรับปรุงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสี่ยง และผลการสร้างแบบจำลองของเราแนะนำว่านโยบายการปรับตัวที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่ออันตรายชายฝั่งจะมีผลกระทบต่อการสัมผัสของชุมชนมากกว่าช่วงของความแปรปรวนที่เกี่ยวข้องกับ อากาศเปลี่ยนแปลง."

เขาเสริมว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่สร้างโดยแบบจำลองนี้แสดงถึงการคาดการณ์เฉพาะสำหรับ Tillamook County แต่ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่นั่นและในชุมชนอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพยายามจำกัดความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Ruggiero กล่าวว่า "การนำนโยบายที่ผลลัพธ์ออกมามีความแน่นอนน้อยกว่าอาจไม่เป็นที่ต้องการเท่ากับการใช้นโยบายที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตัวชี้วัดที่สำคัญหนึ่งหรือสองรายการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้สถานการณ์สภาพอากาศทั้งหมด "การทำความเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจและสภาพภูมิอากาศทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ในสถานการณ์อาจทำให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการปรับตัว"

National Oceanic and Atmospheric Administration และ Oregon Sea Grant สนับสนุนงานวิจัยนี้ ผู้ทำงานร่วมกันรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ OSU Alexis Mills, Katherine Serafin และ Eva Lipiecบาคาร่า สมัครบาคาร่าผู้ตั้งกระทู้ Rimuru Tempest :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-06 14:51:33


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลSAPA ENGINEERING CO.,LTD